top of page

Aiki Jujutsu

Den japanska budo termen Aiki är på sin mest grundläggande nivå, en princip som tillåter en tränad utövare att hindra eller omdirigra en oponents kraft.

När Aiki används, kan Aiki utövaren kontrollera angriparens attacker med minimal kraft och med en tydlig frånvaro av muskelspänning som vanligtvis förknippas med fysisk ansträngning!

 

Etymylogi “studien av ordets betydelse!”

 

På Japanska är Aiki formad av två Kanji

 

- ai - sammanföra “ai” symboliserar ting som förenas

- ki - spirit/själ (Energi i kroppen)

 

Kort sagt är Aiki att anpassa, sammanföra och kombinera olika energier!

 

 

 
Aiki är ett komplett koncept
Och 3 viktiga aspekt är:

 

Tankar om Aiki

“The most profound and mysterious art in the world is the art of Aiki. This is the secret principle of all the martial arts in Japan. One who masters it can be an unparalleled martial genius."  (1899) Budo Hiketsu-Aiki no Jutsu.

1

Energierna ska blandas inte krocka!

Aiki beskrivs typisk som en idé av en enhet eller en blandning som uppstår midt i strid.

Tonvikten läggs på att gå med i rytmen till opponenten för att på så sätt hitta den optimala position och timing för när den som försvarar sig ska använda sin kraft.

För att blenda in i en attack tror många att det är nödvändigt att ge till den inkommande kraften, men  grundutövare av Aiki förstår att det är skillad på att blända in och att ge och tränar då istället på att använda den andras linj och kraft och kontrollera denna. Aiki är i nära släkt med princpen Ju, trots att den senaste lägger mera betoning på den aktiva fysiska manipulationen på en mekanisk strukturell nivå.

 2

Leda angriparen

Aiki utövaren har förmåga att leda attacken och placerar därmed angriparen i en osäker position. Övertaget eller kontrollen över en angriparen växer när en angripares balans försämras (Kuzushi). Kroppsförflyttningarna (Tai Sabaki) ska vara exakta.

Subtil viktväxling och användandet av fysisk press på motståndaren i rätt ögonblick, gör det möjligt att leda en angripare, hålla personen statisk eller hålla angriparen ur balans (kuzushi) för att på så sätt använda önskad teknik vid exakt rätt tillfälle. På samma sätt, genom vilseledande rörelser "Atemi" kan Aiki utövaren  avvärja en försvarsreaktion från motståndaren eller skapa en försvarsreaktion från den samma som sätter dem längre in i en farlig situation. Det finns en stark grad av avsikt, vilja eller psykologi till denne aspekt av dominans. Sinne och kropp är koordinerade.

3

“Aiki is an impassive state of mind without a blind side, slackness, evil intention, or fear. There is no difference between aiki and ki-ai; however, if compared, when expressed dynamically Aiki is called kiai, and when expressed statically, it is Aiki."

(1913) Jujutsu Kyoju-sho Ryu no Maki

Användandet av den inre kraft- Ki energi

Kiai och Aiki använder den samma kanji och kan bli tänk på som den inre och den yttre aspekten av samma princip.

Kiai relaterar till manifestationen, emissionen eller projiceringen av en egen yttre energi, medan Aiki till en egen inre energi. Kiai är således en union av yttre energier medan Aiki är en union av inre energier. Denna användning av Ki vill involvera bruken av Kokyu kraft, det vill säga andning är koordinerad med rörelse. Kokyu Ryoku är den naturliga kraften som kan bli producerad när koppen och medvetandet är enhetlig. 

bottom of page