top of page
Marianne Fuglevaag

Instruktör 3 dan Aiki Jujutsu och 2 dan Iai Jutsu Lices för öppnande av International Japan Kobudo Association Spanien Shibu, Tamasîgoe Dojo,

Shindoin diplom

Ordförande

Träning hela livet ger mera lycka. Och lycka vill vi dela med andra

!

bottom of page