Gradering och seminarie i Maj


Lördag den 19/5 kommer det arrangeras ett seminarium i Honbo Dojo Tadaima. Där det undervisas i Aiki Jujutsu, Nihon Jujutsu and Iaijutsu som är tre av 4 discipliner i Skolen Shin Do Goshin Kai.

Här har vi möjlighet att få undervisning av Mästaren Hanshi José Miranda Matéo och få lära mera från hans skola Shin Do Goshin Kai som innehåller 4 huvud stilar.

1. Aiki Jujutsu

2. Nihon Jujutsu

3. Iai Jutsu

4. Kobudo

På detta seminariet kommer vi få kunskaper i 3 av dessa fyra stilar.