top of page

Seminarium med besök av Mästaren Hanshi José Miranda Matéo kommer äga rum i July 2019


Det är för min en stor ära att ha den oerhört skickliga mästare från Spanien Hanshi José Miranda Matéo som lärare. Med sin snart 50 åriga erfarenhet inom kampkonst i många olika discipliner är det fantastisk att delta i olika seminarier där Mästaren med passion delar med sig av sina kunskaper i Aiki Jujutsu, Nihon Jujutsu, Iaijutsu och annat inom Kobudo med alla vi som önskar lära om och utvecklas inom skolan Shin Do Goshin Kai och livet inom Kampkonst generellt.

Hanshi José Miranda Matéo har en hel rad dan grader som nedan skrivit men har i tillägg många viktiga poster i olika federationer, unioner och organisationer.

9º Dan Hanshi Nihon Jujutsu (IMAF / IBU / FPJJ / FCK).

- 9º Dan Kyoshi Aikijujutsu (IMAF / DNB Japón).

- 4º Dan Kobudo (IFNB Japón).

- 4º Dan Tanbo-jutsu Shintaikan.

- 4º Dan Iai-jutsu (Seitei Iai IMAF).

- 3º Dan Judo (RFEJ).

- 3º Dan Toyama Ryu España (ATE).

- 2º Dan Toyama Ryu Japón (ZNTIR).

- 2º Dan Yoshin Ryu Jujutsu (Japón).

- 1º Dan Aikido (RFEJ).

- 1º Dan Karate Kyokushinkai (Japón).

- Läromästare i Aikijujutsu (IMAF / FML).

- Läromästare i Nihon Jujutsu (FEL / FI).

- Nationell läromästar i Nihon Kobudo (FEL).

- Presidente i International Martial Arts Federation (IMAF) España.

- Presidente i la Federación Española Nihon Kobudo Gendai Budo.

- Tekniks ledare i departamentet Nihon Kobudo de la F. Catalana de Karate.

- Teknisk ledare i Aikido / Aikijujutsu (todos los estilos) de IMAF Europa.

- Sitter i teknikska kommissionen i Nihon Jujutsu (todos los estilos) de IMAF Europa.

- Livstids medlem i International Budo Union.

- Livstids medlem i European Union Jujutsu (Austria).

- Livstids medlem i Dai Nippon Butokukai (Japón).

- Medelm i Zen Nippon Toyama Ryu Iaido Renmei (Japón).


bottom of page